2019-09-17 09:07:46

VAŽNO!

Prema Kalendaru o polaganju državne mature objavljenom od strane NCVVO 17. rujna - konačna objava rezultata, a 19. rujna - podjela Potvrda o položenim ispitima. Potvrde će se podizati u učeničkoj referadi. 

Bez obzira na vrijeme upisa na fakultete Potvrde nije moguće prije izdati, jer NCVVO prije navedenoga datuma ne dopušta ispis istih (Potvrde postoje u elektronskom obliku, upis je moguće obaviti bez tiskane forme, uz naknadnu dostavu dokumenta).


Srednja škola Koprivnica