preskoči na sadržaj
Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Samovrednovanje je godišnji ciklus i njime se procjenjuje izvedba i rezultati iz prethodne školske godine, prema kriterijima koji su grupirani u šest prioritetnih područja.

Glavni cilj projekta Razvoj  osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju je promicanje razvoja i modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj.

Svrha projekta je utvrđivanje kvalitete škola iz perspektive ravnatelja, nastavnika, učenika i roditelja.

Samovrednovanje Srednje škole Koprivnica prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.

Samovrednovanje je godišnji ciklus i njime se procjenjuje izvedba i rezultati iz prethodne školske godine, prema kriterijima koji su grupirani u šest prioritetnih područja.

Glavni cilj projekta Razvoj  osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju je promicanje razvoja i modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj.

Svrha projekta je utvrđivanje kvalitete škola iz perspektive ravnatelja, nastavnika, učenika i roditelja.

Samovrednovanje Srednje škole Koprivnica prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu koje ima 7 članova:

1. Irena Nevjestić, iz reda stručnih suradnika, koordinator projekta

2. Vedran Šikić, iz reda nastavnika

3. Dijana Mateša, iz reda nastavnika

4. Sanja Crnković, iz reda stručnih suradnika

5. Lidija Horvat, iz reda roditelja

15. Ana Rajić, iz reda polaznika

16. Ana Mušlek, iz reda dionika na prijedlog osnivača

 

Tijekom školske godine 2016./2017. bavit ćemo se svim prioritetnim područjima:

Prioritetno područje 1-Planiranje i programiranje rada (školski kurikulum i godišnji plan i program rada ustanove, Izrada i poboljšanja programa obrazovanja odraslih).

Prioritetno područje 2-Poučavanje i podrška učenju (upisi polaznika, planiranje nastave, poučavanja i učenja, učenje kroz iskustvo-vježbe i praktična nastava, vježbenička tvrtka, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, služba za pružanje podrške polaznicima, polaznici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pohađanje nastave, komunikacija i suradnja).

Prioritetno područje 3-Postignuća učenika i ishodi učenja (unutarnje praćenje i ocjenjivanje odgojno-obrazovnih postignuća polaznika, ispiti-predmetni, popravni, razlikovni, razredni i završni rad, vanjsko vrednovanje, natjecanja i smotre radova polaznika).

Prioritetno područje 4-Materijalni uvjeti i ljudski potencijali-Profesionalni razvoj radnika (osiguravanje okruženja za učenje, materijalni uvjeti, upravljanje resursima, financije, kadrovska politika, trajno stručno usavršavanje radnika).

Prioritetno područje 5-Suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje-Suradnja s ostalim dionicima-Promicanje ustanove (školski odbor, ravnatelj ustanove, poslovna komunikacija, informacijski sustav, partnerstva, promicanje ustanove za strukovno obrazovanje i obrazovnih programa).

Prioritetno područje 6-Upravljanje (Ustanova i kvaliteta) (upravljanje kvalitetom, interno praćenje postupaka kvalitete, proces samovrednovanja, proces unapređenja).

 

 
preskoči na navigaciju