preskoči na sadržaj
 

Školski odbor donosi na prijedlog ravnatelja godišnji plan i program rada Škole, školski kurikulum, pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole, kućni red i druge opće akte utvrđene Statutom i zakonom, Financijski plan te druge planove i izmjene planova sukladno pravnim propisima koji uređuju to područje.
Školski odbor razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom škole i drugim općim aktima Škole, radi na redovitim sjednicama Školskog odbora, sastaje se prema iskazanim potrebama.

Sjednice se održavaju u uredu ravnateljice po pozivu članovima, a neposredni uvid u rad tijela odnosno prisustvovanje na sjednici je moguće uz prethodnu najavu Tajnici škole na e-mail adresu: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr kako bi se osigurali prostorni i tehnički uvjeti. Neposredan uvid u rad tijela ne može se ostvariti kada se raspravlja o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članovi Školskog odbora Srednje škole Koprivnica u mandatu od 13.5.2019. do 12.5.2023. su:

  • Natalija Tomac Kelek, mag.cin. - predsjednica Školskog odbora
  • Filip Turk, mag.cin., član
  • Marija Gabelica, prof. - članica 
  • dr.sc. Kristina Svržnjak - članica
  • Vladimir Šadek, član
  • Ruža Evačić, mag.med.techn., članica.

 

 
preskoči na navigaciju