preskoči na sadržaj
 

Školski odbor donosi na prijedlog ravnatelja godišnji plan i program rada Škole,školski kurikulum, pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole, kućni red i druge opće akte utvrđene Statutom i zakonom, Financijski plan te druge planove i izmjene planova sukladno pravnim propisima koji uređuju to područje.
Školski odbor razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom škole i drugim općim aktima Škole, radi na redovitim sjednicama Školskog odbora, sastaje se prema iskazanim potrebama.

Sjednice se održavaju u uredu ravnateljice po pozivu članovima a neposredni uvid u rad tijela odnosno prisustvovanje na sjednici je moguće uz prethodnu najavu Tajnici škole na e-mail adresu:srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr kako bi se osigurali prostorni i tehnički uvjeti. Neposredan uvid u rad tijela ne može se ostvariti kada se raspravlja o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članovi Školskog odbora Srednje škole Koprivnica u mandatu od 13.5.2015. do 12.5.2019.su:

  • Mladen Kovač, mr.pharm. - predsjednik Školskog odbora
  • Tamara Martić, mag.educ.phil et germ. - zamjenica predsjednika Školskog odbora
  • Sanja Crnković, prof.psihologije - članica 
  • Sanja Godek-Glavina, dipl.iur. - članica
  • prim.dr.sc.Elizabeta Horvatić,dr.med. - članica
  • Saša Kresojević, prof.engl.j. - član
  • Vladimir Šadek, mr.sc.- član

 

 

Priloženi dokumenti:
23.1.2015..doc
ZAPISNIK, 23.1.2015. telefonska sjednica.doc
6.2.2015..doc
ZAPISNIK, 6.2.2015., odgo ena sjednica.docx
16.3.2015..doc
ZAPISNIk, 16.3.2015..docx
22.4.2015..doc
ZAPISNIK, 22.4.2015..docx
13.5.2015..docx
ZAPISNIK, 13.5.2015..docx
8.7.2015..docx
ZAPISNIK, 8.7.2015..docx
18.9.2015. - telefonska sjednica.docx
ZAPISNIK 18.9.2015..docx
25.9.2015. - telefonska sjednica.docx
ZAPISNIK 25.9.2015..docx
30.9.2015..docx
ZAPISNIK, 30.9.2015..docx
30.10.2015..docx
donosenje statuta.doc
II. izmjene i dopune GPPR - 2014.2015..doc
izmjene i dopune GPPR - 2014.2015..doc
odluka godisnji plan program rada OO.doc
odluka godisnji plan program rada.doc
odluka o usvajanju financijskog plana za 2014, izmjene i dopune,.doc
odluka o usvajanju financijskog plana za 2015, izmjene i dopune,.doc
odluka o usvajanju financijskog plana za 2015..doc
odluka o usvajanju financijskog plana za 2016..doc
odluka o usvajanju izmjena i dopuna plana nabave za 2014.doc
odluka o usvajanju plana nabave za 2015.doc
odluka o usvajanju izmjena i dopuna plana nabave za 2015.doc
odluka o usvajanju plana nabave za 2016.doc
odluka o usvajanju zavrsnog racuna za 2014..doc
odluka za skolski kurikulum.doc
ZAPISNIK, 8.6.2016..docx
ZAPISNIK, 2.12.2016..docx
ZAPISNIK, 4.3.2016..docx
ZAPISNIK, 8.1.2016..docx
ZAPISNIK, 14.4.2016..docx
zapisnik, 17.11.2016..docx
ZAPISNIK, 22.12.2016..docx
ZAPISNIK, 25.5.2016..docx
ZAPISNIK, 18.5.2016..docx
ZAPISNIK, 26.1.2016..docx
ZAPISNIK, 26.9.2016..docx
ZAPISNIK, 27.6.2016..docx
ZAPISNIK, 27.10.2016..docx
ZAPISNIK, 30.8.2016..docx
izmjene i dopune financijskog plana za 2016..doc
izmjene i dopune GPPR - 2016.2017..doc
izmjene i dopune GPPR, nenastavni dani.docx
izmjene i dopune kurikuluma.docx
izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu.doc
odluka o najmu i zakupu prostora skole.doc
odluka o usvajanju financijskog plana za 2017..doc
odluka o usvajanju plana nabave za 2017.doc
7.4.2017..docx
12.10.2017..docx
13.9.2017..docx
14.3.2017. - telefonska sjednica.docx
16.11.2017..docx
19.4.2017. - telefonska sjednica.docx
19.9.2017..docx
20.12.2017..docx
23.1.2017..docx
24.2.2017..docx
26.6.2017..docx
29.9.2017..docx
30.1.2017..docx
30.8.2017..docx
31.10.2017..docx
ZAPISNIK, 7.4.2017..docx
ZAPISNIK, 12.10.2017..docx
ZAPISNIK, 13.9.2017..docx
ZAPISNIK, 14.3.2017. - telefonska sjednica.docx
ZAPISNIK, 16.11.2017..docx
ZAPISNIK, 19.4.2017..docx
ZAPISNIK, 20.12.2017..docx
ZAPISNIK, 24.2.2017..docx
ZAPISNIK, 25.1.2017..docx
ZAPISNIK, 26.6.2017..docx
ZAPISNIK, 29.9.2017..docx
ZAPISNIK, 30.1.2017..docx
ZAPISNIK, 24.8.2017. - telefonska sjednica.docx
ZAPISNIK, 30.8.2017..docx
ZAPISNIK, 31.10.2017..docx
ZAPISNIK,19.9.2017..docx
I. izmjene i dopune GPPR - 2017.2018..doc
izmjene i dopune financijskog plana za 2017..doc
izmjene i dopune GPPR, tekstualni dio.docx
ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA SKOLE.doc
odluka o imenovanju zamjenice ravnateljice.doc
odluka o najmu-zakupu 12 10 2017 .docx
odluka o usvajanju financijskog plana za 2018..doc
odluka o usvajanju plana nabave za 2018.doc
preskoči na navigaciju