preskoči na sadržaj
 

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.) Srednja škola Koprivnica obavještava da ravnatelj i članovi Školskog odbora Srednje škole Koprivnica te s njima povezane osobe iz stavka 4. članka 13. Zakona o javnoj nabave ne obavljaju upravljačke poslove niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 %, stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Srednja škola Koprivnica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.
preskoči na navigaciju