preskoči na sadržaj
STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE

Na temelju članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18), članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu (“Narodne novine” broj 8/2016.) i članka 128. Statuta, Srednja škola Koprivnica

 

OBJAVLJUJE

program obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije

(šk.god. 2019./2020.)

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije podnosi se na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, TRG SLOBODE 7, 48000 KOPRIVNICA ili osobno u tajništvo škole od 15.6.2019. do 5.7.2019.

Zahtjev u pisanom obliku podnosi punoljetan učenik, odnosno roditelj ili skrbnik ako je učenik malodoban pod uvjetom da učeniku na dan predaje zahtjeva nije proteklo više od dvije godine od dana završetka prethodno upisanog strukovnog programa.

Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti:

  • izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi
  • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Pisani zahtjev moguće je predati za upis u zanimanje komercijalist.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće.


Na temelju članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu (“Narodne novine” broj 8/2016.) i članka 128. Statuta, Srednja škola Koprivnica

 

OBJAVLJUJE

programe obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije

 

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije podnosi se na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, TRG SLOBODE 7, 48000 KOPRIVNICA ili osobno u tajništvo škole od 15.6.2018. do 5.7.2018.

Zahtjev u pisanom obliku podnosi punoljetan učenik, odnosno roditelj ili skrbnik ako je učenik malodoban pod uvjetom da učeniku na dan predaje zahtjeva nije proteklo više od dvije godine od dana završetka prethodno upisanog strukovnog programa.

Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti:

  • izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi
  • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

Pisani zahtjev moguće je predati za upis u slijedeća zanimanja: komercijalist i tehničar nutricionist.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće.
preskoči na navigaciju