preskoči na sadržaj
Kontakti

Ravnateljica: mr.sc. Manuela Gregurić, dipl.oec.

telefon: 048 621 088 , 623 760

 

Tajnica škole: Sanja Martinković, iur.

  • tel: 048 621 088
  • e-mail: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr

 

Radno vrijeme tajništvo, računovodstvo i učenička referada:

svaki dan od 7:00 - 15:00

telefon:048 621 088 , fax: 048 623 760

 

Voditeljica smjene  Ivana Milek, mag.ekonomije

tel: 048 621 088

e-mail: ivana.milek2@gmail.com

radno vrijeme A smjene 7:45 - 13:45

telefon:048 621 088 , fax: 048 623 760

 

Voditeljica dvorane mr.sc.Biserka Telebar
mob: 099 349 7089

 

 

Voditeljica obrazovanja odraslih Draženka Ivaniš-Sikavica, dipl. oec.

mob: 098 528 939

telefon:048 621 088 , fax: 048 623 760

 

Voditelj smjene za medicinsku školu u Općoj bolnici "dr Tomislav Bardek"

Damjan Abou Aldan, mag.med.techn.

Srednja škola Koprivnica, prof - mentor

Društvo nastavnika zdravstvene njege, predsjednik

e-mail: damjan.abou.aldan@hi.t-com.hr

 

 

Pedagoginja: Maja Maričić, prof.

Psihologinja: Sanja Crnković, prof.

Knjižničarka: Irena Nevjestić, dipl. knjižničar i prof. hrvatskoga jezika i književnosti

Radno vrijeme stručne službe:

PEDAGOG

OTVORENI  SAT  ZA RODITELJE:

AB SMJENA - UTORAK  I ČETVRTAK            15:00 – 17:00

BA SMJENA - UTORAK I ČETVRTAK        8:00 – 10:00

ZA UČENIKE

AB SMJENA - UTORAK I ČETRVTAK             17:00 – 19:00

BA SMJENA - UTORAK I ČETVRTAK            10:00 – 12:00

VRIJEME  NEPOSREDNOG  RADA  PEDAGOGA  

(AB  SMJENA)          

PONEDJELJAK                   

UTORAK                              

SRIJEDA                                                          

ČETVRTAK                                                      

PETAK                                

VRIJEME  NEPOSREDNOG  RADA  PEDAGOGA  (BA  SMJENA)

PONEDJELJAK                          14:45 – 19:45 

UTORAK                                     14:45 – 19:45 

SRIJEDA                                     14:45 – 19:45                               

ČETVRTAK                                  7:45 – 12:45                

PETAK                                          7:45 – 12:45

PSIHOLOG

prema rasporedu sati (pogledati pod raspored sati)

direktni telefon pedagoga i psihologa: 048 210 425

e-mail: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr

 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

PONEDJELJAK, UTORAK, PETAK 8.00 - 14.00

SRIJEDA I ČETVRTAK 13.00 - 19.00

Kontakt: 048/621-088

e-mail: irenadjordan@gmail.com 

 

 preskoči na navigaciju