preskoči na sadržaj
 

CHABOT, Daniel, Emocionalna pedagogija: osjećati kako bi se učilo: kako uključiti emocionalnu inteligenciju u vaše poučavanje, Zagreb: Educa, 2009.

U knjizi se zagovara nov pristup procesima nastave i učenja. Autori polaze od pretpostavke da postoji izravna povezanost između učenikove mogućnosti učenja i njegova emocionalnog stanja. Knjiga je namijenjena učiteljima, nastavnicima i profesorima te drugim stručnjacima u području odgoja i obrazovanja, koji nastoje primijeniti znanja iz područja emocionalne inteligencije u neposrednom nastavnom i pedagoškom radu.

THOMPSON, Jenny, Vodič za rad s djecom i učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, Zagreb: Educa, 2016.

Obrađena su najvažnija pitanja vezana za razumijevanje posebnih odgojno-obrazovnih potreba te rad s djcom i učenicima u inkluzivnoj školi. U knjizi su obrađene sljedeće posebne odgojno-obrazovne potrebe: deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj; socijalne, emocionalne i teškoće ponašanja; disleksija; diskalkulija; dispraksija; poremećaji iz autističnog spektra; oštećenja sluha i oštećenja vida.

HUDSON, Diana, Specifične teškoće u učenju: što učitelji i nastavnici trebaju znati, Zagreb. Educa 2018.

U knjizi su obrađene najučestalije teškoće s kojima se djeca i učenici bore u školi. To su: disleksija, diskalkulija, disgrafija, deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD), poremećaji iz autističnog spektra i Aspergerov sindrom, opsesivno-kompulzivni poremećaj, teškoće vezane za organizacijske vještine učenika te polaganje ispita i provjeru znanja.

GLAZZARD, Jonathan, Kako poučavati: priručnik za odgojitelje, učitelje i nastavnike, Zagreb: Educa 2016.

Knjiga je bogata primjerima i savjetima o tomu kako uspješno rješavati praktične probleme s kojima se svakodnevno u svom radu suočavaju odgojitelji, učitelji i nastavnici. Knjiga je idealan vodič za pripravnike u odgojno-obrazovnim ustanovama i njihove mentore.

Marzano, Robert J., Nastavne strategije: kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija, Zagreb: Educa, 2016.

Knjiga je namijenjena učiteljima i nastavnicima koji rade u osnovnim i srednjim školama. Sadrži niz primjera uspješene primjene strategija u neposrednom nastavnom radu s učenicima. U knjizi se nalaze i brojni prikazi, praktične upute i nacrti nastavnih jedinica koji mogu pomoći u planiranju i primjeni svake od 9 opisanih nastavnih strategija.

McTAVISH, Sandra, Životne vještine za tinejdžere: 225 pripremljenih aktivnosti za usvajanje zdravih životnih navika, Zagreb: Naklada Kosinj, 2013.

O priručniku

Priručnik sdrži 225 pripremljenih radnih listova koji obrađuju širok raspon važnih životnih vještina. Priručnik se bavi temama kao što su uzimanje droga i alkohola, seks, veze, prehrana i samopoštovanje.

 

 

BRUNING, Ludger, Suradničkim učenjem do uspješne nastave: kako aktivirati učenike i potaknuti ih na suradnju, Naklada Kosinj, Zagreb, 2008.

O priručniku

Suradničko učenje omogućuje održavanje uspješne nastave i povećava motivaciju učenika. Ono potiče razvijanje stručnih, metodičkih i socijalnih vještina učenika i jača njihovo samopoštovanje. U priručniku se nalaze odgovori na pitanja:

Od kojih se ključnih elemenata suradničkog učenja sastoje svi oblici suradničkog rada?

Kako primjenjivati strstegije suradničkog učenja da se iskoristi sav njihov potencijal?

Kako se suradničko učenje može povezati s frontalnom nastavom?

Koje su prepreke na putu do suradnje u razredu?

Kako se koristiti suradničkim učenjem da vam ono već od prvog dana olakšava rad u razredu?

 

COOLEY, Myles L., Djeca s teškoćama u učenju i mentalnim smetnjama u redovitoj nastavi: kako ih prepoznati, razumjeti i pomoći im da postignu uspjeh u školi, Naklada Kosinj, Zagreb, 2017.

O priručniku

Opći anksiozni poremećaji, neverbalni poremećaji učenja, distimija, opozicijski prkosni poremećaj, Aspergerov sindrom. Znate li kakvi su to poremećaji?Biste li ih mogli prepoznati? Biste li znali pravilno reagirati?

Ovaj pristupačni i praktični priručnik opisuje teškoće u učenju i mentalne poremećaje  koji su česti kod školske djece, objašnjava kako se oni manifestiraju u razredu i nudi savjete o tome kako postupiti ( i što ne biste trebali činiti).

U knjizi se nalaze:

  • smjernice za vođenje razreda
  • najbolje metode motivacije svih učenika za učenje
  • savjeti za poticanje socijalnog razvoja djece
  • podrobne informacije o mnogim mentalnim smetnjama i teškoćama u učenju uključujući definicije, statističke podatke i stvarne životne priče
  • karakteristična ponašanja i simptomi
  • konkretne, praktične strategije i intervencije u razredu
  • sažeti prikazi stručnih tretmana
  • sveobuhvatan popis literature i izvora koji povrh knjiga uključuje i relevantne organizacije i internetske stranice.

Priručnik je namijenjen nastavnicima koji rade u redovitoj nastavi, no može koristiti svim školskim zaposlenicima, roditeljima i svima koji rade s djecom i tinejdžerima.

 

TOPOLOVČAN, Tomislav., Konstruktivistička nastava: teorija i empirijska istraživanja, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017.

Ova je monografija rezultat višegodišnjeg proučavanja uloge digitalnih medija u informalnom učenju i nastavi koju škole organiziraju za pripadnike net generacija, ali u knjizi su prezentirani i rezultati novijih empirijskih istraživanja troje članova istraživačke skupine "Nastava i škola za net generacije".

Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu radikalnijih promjena u didaktičkim scenarijima koji se nude pripadnicima net generacija u današnjim školama.

 

MATIJEVIĆ, Milan., Nastava usmjerena na učenika: prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama, Školske novine, Zagreb, 2011.

Djelo je napisano kako metodički udžbenik (kompendij) kojim se sažeto i sveobuhvatno na jednom mjestu raspravlja o bitnim spoznajama korisnim za unaprjeđivanje poučavanja i učenja. Knjiga je namijenjena stručnjacima koji su završili nenastavničke studije ili fakultete, a koji žele dodatnim studiranjem steći licenciju za nastavničku profesiju i rad u osnovnoj i srednjoj školi (diplomirani ekonomisti, pravnici, informatolozi, inženjeri itd.). Knjiga će poslužiti i nastavnicima u srednjim školama koji žele mijenjati metodičke scenarije i aktivnosti učenika u svakodnevnoj nastavi.

 
preskoči na navigaciju