preskoči na sadržaj
 

Nastavničko vijeće Srednje škole sastajat će se prema potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Nastavničko vijeće će svoju aktivnost profilirati zavisno o svojim obvezama koje mu proizlaze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Statuta Srednje škole, a posebno će se ove godine baviti slijedećim poslovima:

 

 • razradom godišnjeg plana i programa škole
 • oblikovanjem školskog kurikuluma
 • praćenjem uspješnosti odgojnog i obrazovnog procesa tijekom školske godine
 • analizom uspjeha na kraju obrazovnih razdoblja
 • utvrđivanjem zaduženja nastavnika u redovnim programima te poslovima vezanim uz ostale poslove nastavnika
 • poduzimanjem mjera za unapređenje nastavnog i odgojnog procesa
 • brigom oko permanentnog usavršavanja nastavnika
 • donošenjem odgojnih i stimulativnih mjera
 • organizacijom slobodnih aktivnosti i natjecanja
 • humanitarnim akcijama ( Crveni križ, Zavod za javno zdravstvo, eko-sekcije)
 • briga za rad s nastavnicima početnicima
 • razmatranjem o organiziranim učeničkim ekskurzijama
 • organiziranjem posjeta kulturnim institucijama (kazalište, muzeji)
 • razmatranjem svih problema koji se javljaju tijekom školske godinepreskoči na navigaciju