preskoči na sadržaj
 
Priloženi dokumenti:
FINANCIJSKI PLANOVI 2013.-2015.-KONACNI.xls
PLAN NABAVE 2015.doc
izmjena plana nabave 2015.doc
FIN IZV UK.-fina.xls
FIN-UK.xls
PLAN NABAVE 2016..doc
Prilog 3. Model prijedloga financijskog plana rashodi.xls
obralozenje fin plan 2016.doc
PLAN NABAVE 2017..doc
obralozenje fin plan 2017.doc
Kopija Prilog 3. 2017-2019.xls
FINANCIJSKO IZVJESCE 2015.-NOVO.xls
Predlozak PlanaNabave EOJNRH.xls
obavijest o donacijama.docx
Financijski plan 2018.-2020..xls
obralozenje fin plan 2018.doc
1.-12.2016-fin izv.xls
biljeske 122017.docx
FIN.IZVJ.2017.xls
PLAN NABAVE 2019..doc
registar ugovora 2018..pdf
FIN PLAN PRIHODI.xls
OPCI DIO-2019-21.docx
rashodi 2019-21.pdf
Procedura zaprimanja racuna.pdf
Biljeske 2018.docx
FIN.IZVJESCE 2018.xlsx
obavijest o donacijama, 2019..docx
Plan nabave 2019-IZMJENE.doc
Procedura izdavanja i obracuna putnih naloga.pdf
rebalans II 2019-RASHODI.xls
PRIHODI 2019-REBALANS.xls
Procedura stvaranja ugovorinih obveza.pdf
PRIHODI 2019-REBALANS.OPCI DIO.xls
Popis nekretnina s utvr enom namjenom.pdf
FINANCIJSKI PLAN 2020.-2022-prihodi.xls
RASHODI - 2020-2022-po programu.pdf
Procedura pracenja i naplate prihoda i primitaka.pdf
procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama.pdf
PLAN NABAVE 2020.pdf
BILJESKE 2019.docx
Fin.izvjesce 1.-122019.xls
SREDNJA SKOLA KOPRIVNICA-REBALANS 2019.-OBRAZLOZENJE.docx
reb.prih-sa 671.xls
Rebalans 2020 - Prijedlog financijskog plana.xls
Financijski plan 2021.-2023-popunjen-ispr.god. u opcem d..xls
obralozenje fin plan 2021.doc
Projekcije-rashodi-3.razina.pdf
PLAN NABAVE 2021..pdf
preskoči na navigaciju