preskoči na sadržaj
 

Službenik za informiranje Srednje škole Koprivnica

kontakt:

tel: 048 621 088

fax: 048 623 760

e-mail: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

kontakt:

 tel./faks: 048/621-088

e-mail: srednja.skola.koprivnica1@kc.t-com.hr

 

Način osiguravanja prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

  • pisanim putem na poštansku adresu Škole:

Srednja škola Koprivnica

Trg slobode 7

48000 Koprivnica

  • putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr
  • telefonom na broj:048/621-088
  • telefaksom na broj:048/623-760
  • usmenim putem:  osobno na zapisnik u službenim prostorijama Srednje škole Koprivnica svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati.

Zahtjev za pristup informaciji koji se podnosi u pisanom obliku, podnosi se na posebnom obrascu obrazac zahtjeva za pristup informaciji koji je objavljen na web stranici Škole.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Podnositelj zahtjeva može u zahtjevu predložiti način na koji će Škola učiniti informaciju dostupnom, te će Škola, ako je to moguće, dati informaciju u obliku u kojem je tražena.

Srednja škola Koprivnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. Stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 38/11.)

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ovaj se rok izuzetno može produžiti do 30 dana ukoliko je potrebno informaciju tražiti izvan sjedišta Škole ili ukoliko se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. U tim slučajevima, Škola će, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva o tome i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Srednja škola Koprivnica dužna je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Srednja škola Koprivnica dužna je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.
preskoči na navigaciju