preskoči na sadržaj
NATJEČAJI ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

1)Nastavnik iz predmeta Biokemija 1 izvršitelj, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

2)Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

3)Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

4)Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

5)Nastavnik iz predmeta Uvod u poslovno upravljanje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

6)Nastavnik iz predmeta Vježbenička tvrtka, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

7)Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

8)Nastavnik iz predmeta Ekologija i održivi razvoj, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

9)Nastavnik iz predmeta Prodajno poslovanje, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

10)Nastavnik iz predmeta Knjigovodstvo s bilanciranjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

11)Nastavnik iz predmeta Globalno poslovno okruženje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

12)Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

13)Nastavnik iz predmeta Tržište kapitala, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

14)Nastavnik iz predmeta Trgovinsko poslovanje, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

15)Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

16)Nastavnik iz predmeta Politika i gospodarstvo, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

17)Nastavnik iz predmeta Računovodstvo, 1 izvršitelj, 14 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za osobu imenovanu ravnateljicom škole

18)Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za osobu imenovanu ravnateljicom škole

19)Nastavnik Hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 16 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

20)Nastavnik iz predmeta Masaža, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

21)Nastavnik iz predmeta Osnove kineziologije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

22)Nastavnik iz predmeta Kineziterapija, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

23)Nastavnik iz predmeta Fizikalna terapija, 1 izvršitelj, 15 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

24)Nastavnik iz predmeta Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

25)Nastavnik iz predmeta Likovna umjetnost, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

26)Nastavnik Kemije, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

27)Nastavnik iz predmeta Primijenjena kemija, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

28)Nastavnik iz predmeta Organska kemija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

29)Nastavnik iz predmeta Analitička kemija, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

30)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

31)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega majke, 1 izvršitelj, 13 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

32)Nastavnik iz predmeta Prva pomoć, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

33)Nastavnik iz predmeta Hitni medicinski postupci, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

34)Nastavnik iz predmeta Higijena – preventivna medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

35)Nastavnik iz Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

36)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

37)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega - specijalna, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

38)Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

39)Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

40)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

41)Nastavnik iz predmeta Mikrobiologija, parazitologija i virologija, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

42)Nastavnik iz predmeta Patologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

43)Nastavnik iz predmeta Načela administracije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

44)Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

45)Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

46)Nastavnik iz predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

47)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

48)Nastavnik iz predmeta Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

49)Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

50)Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

51)Nastavnik Talijanskog jezika, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

52)Stručni suradnik edukator rehabilitator, 1 izvršitelj, 20 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

53)Nastavnik Sociologije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

54)Nastavnik Povijesti, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme,  do povratka na rad nastavnice koja koristi pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta

 

 

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. presliku diplome
  4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14).

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

 

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

 

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

 

KLASA: 602-03/17-08/101

URBROJ: 2137-49-05-17-01

Koprivnica, 17.10.2017.

_____________________________________________________________________________

Obavijest o rezultatima natječaja za pomoćnika u nastavi od 9.8.2017. u privitku!


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 30.1. I 13.2.2017. U PRIVITKU

Obavijesti o rezultatima natječaja od 10.1.2017. nalaze se u privitku.


Obavjesti o rezultatima natječaja od 13. i 17. 10. 2016. nalaze se niže na stranici kao privitak.


Budući da su do sad natječaji stavljani na glavnu web stranicu škole - naslovnicu, objave natječaja u ovoj školskoj godini su naknadno stavljene i ovdje. U arhivi vijesti nalaze se prvobitne objave.
preskoči na navigaciju